FSC / PEFC Keurmerk

Houtzagerij Bulthuis heeft voor een deel van zijn producten het FSC keurmerk gekregen en daar zijn wij dan ook terecht trots op! Hieronder kunt u lezen wat het FSC keurmerk precies inhoudt. Waarom een keurmerk?                                               Bij hout of houtproducten zit vaak een mooie verklaring. Daarin meldt de boseigenaar of verkoper dat het hout afkomstig is uit goed beheerde bossen. meestal is niet duidelijk of dat wel klopt. Behalve als er dus een FSC-keurmerk op staat. Het keurmerk van de Forest Stewardship Council is op dit moment samen met PEFC het enige wereldwijde betrouwbare keurmerk voor goed hout. Wat is FSC De Forest Stewardship Council is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Vooruitstrevende boseigenaren, houthandelaren, milieugroepen en vertegenwoordigers van lokale bevolkingen werken hierin samen om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren. De Council heeft tien principes vastgesteld voor verantwoord geproduceerd hout. Deze principes gelden voor zowel tropische als niet-tropische bossen. FSC wordt gesteund door tal van (inter)nationale bedrijven, zoals IKEA, kantoormeubelenfabrikant Kinnarps, ‘s werelds grootste particuliere boseigenaar AssiDomän, het Britse warenhuis B&Q, de Gamma en papiergroothandel Bührmann Ubbens. Naast bijvoorbeeld de ANWB, de NOVIB en Milieudefensie is ook de Vereniging Klimaatverbondgemeenten lid van de Council. Het FSC-keurmerk Het keurmerk van de Council geeft aan dat het hout afkomstig is een goed beheerd bos. Het staat garant voor een ecologisch en sociaal verantwoorde manier van houtproductie op een economisch haalbare wijze. Inmiddels is er zowel tropisch hout als niet-tropisch hout met het FSC-keurmerk op de markt. De tien principes voor goed bosbeheer Bosbeheer moet alle, in het land van toepassing zijnde, wetten respecteren, evenals internationale afspraken en overeenkomsten die het betreffende land heeft ondertekend, en voldoen aan alle FSC Principes en Criteria. De eigendoms-, land- en gebruiksrechten van het bos moeten duidelijk vastgelegd zijn en rechtsgeldig zijn. De wettelijke rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren om hun gronden en de daarop voorkomende grondstoffen en producten te bezitten, te beheren en te gebruiken moeten worden erkend en gerespecteerd. Bosbeheer moet gericht zijn op het handhaven of verbeteren van het lange termijn sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen. Bosbeheer moet gericht zijn op het stimuleren van efficiënt gebruik van de verschillende bosproducten en -diensten opdat de economische levensvatbaarheid en een breed scala aan ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld. Bosbeheer moet gericht zijn op het instandhouden van de ecologische functies en de integriteit van het bosgebied door het veiligstellen van biodiversiteit, water en bodem, hout en unieke en kwetsbare ecosystemen en landschappen. Er moet een duidelijk op schrift gesteld beheerplan bestaan, waarin de (lange termijn) doelen van het bosbeheer duidelijk uiteengezet zijn, alsmede de middelen waarmee deze doelen worden bereikt. Overeenkomstig de schaal en intensiteit van de bosbouwactiviteiten moet van begin tot eind controle plaatsvinden op de conditie van het bos, de oogst van de bosproducten, handelsketen beheeractiviteiten en de sociale en economische gevolgen van deze activiteiten. Het beheer van bossen met hoge (natuur)behoudswaarde dient gericht te zijn op het behoud en versterking van de eigenschappen waardoor deze bossen gekenmerkt worden. Beslissingen over (het beheer van) deze bossen dienen altijd te worden genomen in het kader van het voorzorgprincipe. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen. Plantages moeten de druk op natuurlijke bossen verminderen en herstel en bescherming van natuurlijke bossen bevorderen. Plantages worden aangelegd en beheerd in overeenstemming met Principes 1 9. Certificering van bos tot balk De Forest Stewardship Council controleert niet zelf of bossen goed worden beheerd. Dit doen certificeringorganisaties die onder toezicht van de Council staan. Certificering gaat verder dan het beheer van de bossen. Iedere schakel in de handelsketen wordt gecontroleerd. Pas als zowel het bosbeheer als de handelsketen voldoen aan de eisen, dan mogen de houtproducten het FSC-logo voeren. In Nederland zijn nu twee certificeerders die dit keurmerk mogen afgeven: ’s Werelds grootste certificeerder SGS Forestry en de Controlunion in Zwolle die ons bedrijf keurt.